Motorstoring bij VW, Audi, Seat en Skoda

Motorstoringen kunnen verschillende oorzaken hebben. Bovendien verschilt het per storing ook wat u ervan merkt wanneer u met de auto rijdt. Een motorstoring kan ervoor zorgen dat uw auto last heeft van trillingen, inhouden, verminderd vermogen (veel mensen noemen dit ‘geen vermogen’). Dit varieert van af en toe een schokje voelen, tot een onrijdbare auto. We verdelen motorstoringen in twee groepen om het overzichtelijk te houden. Motorstoringen waarbij de motor het nog doet, en motorstoringen die ervoor zorgen dat de motor niet start.

Motorstoring: motor doet het nog en auto rijdt.


De vitale functies lijken te werken. Echter is er een probleem waardoor de emissieregeling niet klopt, de auto niet prettig is om te rijden, niet veilig of er kans is op ernstige motorschade. Meestal wordt er een foutcode opgeslagen bij VW, Audi, Seat en Skoda. Deze foutcode kan uitgelezen worden, en zo kan de diagnosetechnicus zoeken naar de oorzaak van de motorstoring. Hier worden de meest voorkomende:

Cilinderoverslag

 Een cilinderoverslag betekent dat tijdens het draaien van de motor een of meerdere cilinders niet meedoet. Dit kan van korte duur zijn, of continu. Het probleem van cilinderoverslag kan onderverdeeld worden in twee soorten. Misfire met cilinderspecifieke oorzaak, en misfire met een algemene oorzaak.

Overslag met een cilinderspecifieke oorzaak:

 • Een probleem in de ontsteking. Dit kunnen meerdere onderdelen zijn, zoals een bobine, bougie of, indien van toepassing, de bougiekabel die naar de cilinder leidt.
 • Een probleem in de injectie. Het probleem moet dan gevonden worden in één van de injectoren. De betreffende cilinder krijgt geen of te weinig brandstof. Overigens kan het ook zijn dat de cilinder juist teveel brandstof krijgt door lekkage van een injector. Ook dan treedt misfire op. Dit wordt niet altijd gedetecteerd door de computer, en zal met diagnoseapparatuur moeten worden gecontroleerd.
 • Vervuilde inlaatkleppen. Als de inlaatkleppen vervuild zijn, dan begint het probleem bij de cilinder met de meest vervuilde kleppen. Er komt te weinig lucht in de cilinder, waardoor het mengsel niet goed kan ontbranden, met misfire als gevolg.
 • Geen compressie. Door een probleem met de kleppen heeft één van de cilinders geen compressie. Daardoor kan het brandstofmengsel niet ontbranden, en doet deze cilinder niet mee.

Overslag met een algemene oorzaak, dus bij alle cilinders.

 • Geen juiste timing. Dit komt meestal door een opgerekte distributieketting. Dit is gevaarlijk, er is namelijk kans op aanzienlijke motorschade. Een andere mogelijke oorzaak is een defecte spanner, of geleider.
 • Werking nokkenasversteller incorrect. De nokkenasversteller blijft vastzitten in een bepaalde stand.

Brandstof te rijk of arm

Bij problemen met de hoeveelheid ingespoten brandstof rijdt de auto wel, maar niet fijn. Dit is uiteraard afhankelijk van hoe groot de afwijking is. De ECU meet aan de hand van enkele sensoren hoeveel brandstof er moet worden ingespoten. Door een verkeerde meting wordt er niet de juiste hoeveelheid brandstof ingespoten. Hiervoor zijn er verschillende oorzaken mogelijk.

 • Luchtmassameter, inlaatspruitstukdruk, of de gaskleppositiesensor. Dit zijn de drie belangrijkste sensoren die de ECU gebruikt om de hoeveelheid brandstof te bepalen. Als een van deze sensoren een afwijking heeft, merk je erg goed dat de motor niet goed loopt.
 • Lekkage in het inlaatspruitstuk. Als het inlaatspruitstuk een lek heeft, wordt niet alle ingezogen lucht meegeteld voor de brandstofberekening. Een soortgelijk probleem ontstaat als er een lek is in de carterventilatie of de EGR.
 • Brandstofdruk. Door een probleem met een brandstofpomp kan het zijn dat de brandstofdruk te laag is. De ECU heeft dit niet in de gaten en hierdoor wordt er minder benzine ingespoten dan zou moeten.

Motorstoring met turbo of compressor

Tegenwoordig zijn veel auto’s uitgerust met een turbo. Dit is al langer het geval bij dieselmotoren, maar we zien de turbo ook steeds vaker bij benzinemotoren. Als deze niet optimaal werkt, resulteert dit in verminderd vermogen. De motorcomputer zal dit altijd laten weten met behulp van het motorlampje. Veelvoorkomende problemen gerelateerd aan de turbo/compressor zijn:

– Turbo of compressor wordt niet goed aangestuurd. De actuator die de turbo moet verstellen werkt niet goed, heeft een lek in het vacuumsysteem of is simpelweg defect.

– Lekkage in het inlaattraject. Er kan een lek zijn in de intercooler, het inlaatspruitstuk of in één van de slangen tussen deze componenten. Hierdoor wordt er minder lucht in de cilinders geblazen. Ook komt het voor dat de carterventilatieklep teveel lucht doorlaat.

– Er is een mechanisch probleem met de turbo of compressor. De schoepen vertonen een beschadiging, of de vaantjes van de variabele geometrie zijn beschadigd. Hierdoor is de turbodruk te laag.

Motorstoring: motor start niet of slaat niet aan

Als de auto niet meer wil starten, onderscheiden we twee situaties.

De startmotor draait niet, en de motor gaat dus ook niet rond. Voor het gemak zeggen we:

De motor start niet

In het andere geval draait de startmotor wel, maar
de motor slaat niet aan.

Motor start niet

Als de startmotor niet wordt aangestuurd, dan is er in elk geval een elektrisch probleem. Dit kan meerdere oorzaken hebben.

-De startblokkering is actief. De transponder in de sleutel wordt niet goed gelezen of de code wordt niet goed doorgegeven aan de ECU. Deze zorgt ervoor dat de auto niet gestart wordt. Uiteraard is dit een anti-diefstal beveiliging.

-Het contactslot registreert de startstand niet. Dit kan bij zowel een mechanische als elektronische contactschakelaar gebeuren.

-De computer die de startmotor moet activeren (meestal de ECU of BCM) werkt niet, of ziet een probleem, waardoor deze weigert.

-De startmotor is zelf defect.

Motor start wel, maar slaat niet aan

Als er al een langere tijd een motorstoring aanwezig was, dan kan het natuurlijk zijn dat het probleem groter is geworden, met als gevolg dat de auto niet meer wil starten. Daarom stellen wij in de werkplaats onszelf eerst de vraag of er al langere tijd een van de bovenstaande motorstoringen aanwezig was.

Als de motor van de een op andere dag niet meer aanslaat, dan zijn er twee veelvoorkomende oorzaken.

 • Het probleem kan het in de brandstoftoevoer zitten. Deze moet op druk worden gebracht door een of twee brandstofpompen. Als de elektrische brandstofpomp niet werkt, krijgt de hogedrukbrandstofpomp ook geen brandstof en daardoor slaat de motor mogelijk niet aan.
 • Het probleem kan in de ontsteking zitten. Voordat de ontsteking werkt, moet de ECU een signaal van de krukas- en/of nokkenassensor krijgen, zodat deze weet dat de motor draait en op welk moment de cilinders een vonk moeten krijgen. Bij een defecte krukassensor, of een defecte nokkenassensor wordt de ontsteking slecht of niet aangestuurd.

Bel met StoringWerkplaats

StoringWerkplaats is specialist op het gebied van motorstoringen bij de merken VW, Audi, SEAT en Skoda. Wanneer u last heeft van een motorstoring, geen vermogen of indien u uw auto wilt laten uitlezen belt u met StoringWerkplaats. Wij kijken meteen wat wij voor u kunnen doen.

Geef een antwoord